چشم_زخم  

درخواست حذف این مطلب
چشم_زخم از نبی مکرم ... مرویست : هرگاه ... (ص) ... ل می شدند یا چشم زخمی به او می رسید یا دچار میگرن می ‌شدند، دو دست خود را باز می ... د و سوره حمد و معوذتین می ‌خواندند سپس با دست صورتشان را مسح می ... د و مشکلشان برطرف می شد منبع: طب الائمه،ص۳۹

ادامه مطلب