247_  

درخواست حذف این مطلب
بچه تر که بودمفکر می ... خوشبختی  داشتن یخچالی پر از میوه و غذاهای رنگارنگ است...! فکر می ... خوشبختی داشتن یک گوشی هوشمند،یا داشتن لپ تاپ و یا از این قبیل چیزهاست...فکر می ... خوشبختی پوشیدن لباس های مختلف و قشنگه... اما الان دلم هیچ کدام از این ها را نمیخواهد...نه داشتنِ لپ تاپ خوشبختم میکند ، نه خانه بزرگ و مجلل، نه گوشی هوشمند،نه لباس های مختلف و قشنگ...الان هیچ چیز به اندازه داشتنِ امید، عشق به زند ... و چیزی که به اینده امیدوارترم کند،مرا خوشب

ادامه مطلب